Utbildning

Utöver sina akademiska examina har Patrick Grimlund genomfört en rad coachspecifika kurser på skolor som Coach University, Coaches Training Institute och Coachville. Han var medlem av International Coach Federation från 2006 och certifierad från 2008. Idag är han en fristående coach utan koppling till någon medlemsorganisation. Patrick har även bedrivit forskning om chefscoaching som doktorand vid Uppsala universitet

  • Uppsala universitet, doktorand inom organisation och ledarskap vid företagsekonomiska institutionen, 2007 - 2011 
  • Stockholms universitet, magister i entreprenörskap vid företagsekonomiska institutionen, examen 2007
  • Richmond, The American International University in London, BA (Hons) i International Business, examen 1997